Корабно агентиране и брокераж

"ВАРТ" ЕООД има опит в корабното агентиране и брокераж. Във фирмата работят корабни агенти и брокери с дългогодишен професионален стаж в тези области натрупан в различни компании от морския бранш. Имаме агентирани и брокериране няколко кораба с генерални и бройни товари. Оперираме на всички пристанища и можем да брокерираме, чартираме, агентираме, оформим митническите формалности за Вашия товар и кораб.