Железопътен транспорт

Желеозпътния транспорт, който ние Ви предлагаме, ще Ви осигури намаляване на транспортните разходи и разширяване на търговските Ви възможности, ще Ви гарантира сигурност и спокойствие.

"ВАРТ" ЕООД Ви предлага Железопътен и комбиниран превоз за и от Западна, Централна и Източна Европа, както и за страните от ОДН, Близкия Изток, Средния Изток и Скандинавските страни. Нашата фирма има директни договори с железниците и фериботните линии и Ви преглага следните транспортни операции:

 • - Превоз на различни видове товари с обикновени, частни или специализинари вагони по железница от и за Европа, Азия, Близкия Изток и товари през фериботния комплекс Варна – Иличовск.
 • - Изчисляване и предлагане на ж.п. навла на клиенти и на фрахтовия пазар.
 • - Транзитни превози на самостоятелни вагони и блок вагони.
 • - Транспорти от внос, за износ и транзит с претоварване или реекспедиция.
 • - Ж.П. превоз на контейнери.
 • - Регулярна информация за движението на вагоните както и регулярност на доставките.
 • - Транспорт на обемни и извънгабаритни товари, хранителни продукти, химикали и ГМС.
 • - Ж.П. и комбинирани транспортни схеми от и за Европа, Балканските страните от ОДН, Близкия Изток, Средния Изток и Скандинавските страни.
 • - Мултимодални и комбинирани транспорти море-вагон, контейнер-вагон и автомобил-вагон.
 • - Превоз на акцизни товари и товари с клас на опасност по RID.
 • - Съдействие при наемане на специализирани железопътни цистерни и вагони.
 • - Вътрешни транспорти на товари с вагони от и до морските и речни пристанища до и от всички товарни ж.п. гари на територията на Република България, както и свързаните с тези дейности претоварни операции.