Складиране и управление на товари

За да бъде една фирма конкурентноспособна в началото на XXI век, тя непрекъснато трябва да залага на развитието при технологиите в сферата на логистиката. Това би довело до трайно минимизиране на разходите в дългосрочен план.

"ВАРТ" ЕООД разполага със закрити и открити складови бази оборудвани съобразно с изискванията за съхраниение, товарене, разтоварване и претоварване на Вашите товари за кратки или дълги срокове, като предлага на своите клиенти следните операции:

  • - Временно складиране.
  • - Митническо складиране на стоки в склад тип "А".
  • - Складиране на стоки освободени от митнически режим.
  • - Складиране на стоки в свободен склад.
  • - Складиране на стоки във временен склад.
  • - Управление и контрол на товарите.
  • - Справки за складови наличности.
  • - Селектиране, пакетиране, етикиране, палетизиране и укрепване на товари съгласно изискванията на клиента.
  • - Всякакъв вид товаро - разтоварни и претоварни операции според вида и спецификата на стоката.

"ВАРТ" ЕООД разполага с банкова гаранция, която предоставя на своите клиенти за обезпечаването на митническите сборове при митническо складиране не стоки при изгодни условия.

Доброто управление на материалните и капитални ресурси, т.е. добро управление на логистичната функция в компанията осигурява поддържане на общите разходи сведени до минимум.