Митническо агентиране и посредничество

"ВАРТ" ЕООД извършва пряко митническо представителство по смисъла на чл. 5 от Митническия кодекс на Общността, Закона за митниците и Правилника за приложение на Закона за митниците и другите нормативни актове по прилагането им. Поддържайки тесни професионални отношения с митническите служби и коректно изготвени документи години наред, ние успяваме да извършим бързо и ефективно уреждане на митническите формалности, като постигаме кратки срокове за освобождаване на стоките. Извършваме действия и процедури за даване на митническо направление и поставяне на стоки под митнически режими:

 • - Внос
 • - Износ
 • - Транзит
 • - Митническо складиране
 • - Активно усъвършенстване
 • - Обработка под митнически контрол
 • - Временен внос
 • - Временен внос
 • - Пасивно усъвършенстване
 • - Внасяне на стоки в свободна зона или свободен склад
 • - Унищожаване на стоки
 • -
 • - Подаване на декларации за сигурност и безопасност

"ВАРТ" ЕООД извършва изготвяне на всички видове митнически документи:

 • - Търговски документи и транспортни документи.
 • - Сертификати.
 • - Удостоверения и други.
 • - Всякакъв вид Искания: за разрешения за използване на опростени процедури при деклариране; за удължаване на срокове; за по-благоприятно тарифно третиране; за допускане на безмитен внос и други.

"ВАРТ" използва лицензираната информационна система на АЛФА АФЕНТ® за осигуряване на дейността по подготовката, контрола и издаването на митнически, външнотърговски и транспортни документи. Нашата компания има изградена криптирана връзка ”система в системата” със сървъра на Агенция Митници за електронно подаване на документи.

Допълнителни Услуги:

 • - Митнически консултации
 • - Съгласуване с Държавните ведомства.
 • - Банкова гаранция – Обезпечаване на митните сборове при транзит и реекспорт на стоки при митническо складиране включително и за акцизни стоки при изгодни условия
 • - Количествен и качествен стоков контрол

Необходими документи за да Ви представляваме пред митническите институции:

 • - Пълномощно на Физическо или юридическо лице (В стандартен текст ще Ви бъде предоставен при поискване)
 • - Копие на актуално състояние
 • - Разрешение по вноса и износа
 • - Копия на транспортните и търговски документи
 • - ЕОRI номер
 • - И друг вид документи в зависимост от спецификата на обслужването.