Въздушен транспорт

Въздушният транспорт е най-бързият и същевременно най-скъпият вид транспорт в света. Благодарение на дългогодишното си сътрудничество с всички авио линии опериращи на територията на Република България, ние можем да Ви предложим следните услуги:

 • - Международни въздушни превози на пратки от и за цял свят:
  • - Внос
  • - Износ
  • - Доставки "от врата до врата"
  • - Карго чартърни полети
 • - Индивидуални логистични решения.
  • - Складиране на стоки под митнически контрол до получаване на ново направление.
 • - Оптимално удобно маршрути и транспортни схеми.
 • - Контрол и проследяване на пратките.
 • - Банкова гаранция за обезпечаване в режим Т1.
 • - Митническо обслужване на товарите.
 • - Документална обработка.
 • - Опаковане, Палетизиране и Етикиране на пратки.

Нашата главна цел е клиентите ни да получат пълна удовлетвореност и яснота за пътя на пратката и нейната сигурност по време на транспорта.