Mорски транспорт

"ВАРТ" ЕООД, Ви предлага първокласен сервиз на най-големите морски линии, конкурентни навла максимално добри транзитни срокове на доставка и индивидуални транспортни решения за всички видове товари в контейнери, както и за насипни товари. Можем да Ви предложим следните транспортни и логистични услуги свързани с морските превози:

 • - Внос, износ и транзит на контейнери с цели и групажни товари (FCL & LCL) по всички релации през гр. Варна, гр. Бургас и други пристанища.
 • - Превози в бокс контейнери и специално оборудване – хладилни, платформи, ”Flat trak” и “open top” контейнери.
 • - Превоз на автомобили, лодки и яхти от USA и други дестинации в контейнери.
 • - Комбиниран транспорт с контейнери – автомобилен, железопътен и морски транспорт.
 • - Доставки с контейнери ”от врата до врата”.
 • - Превоз на всички видове товари – Акцизни, опасни, под митнически контрол, извън габаритни, личен багаж и други стоки.
 • - Транспорт на групажни контейнери.
 • - Проектни превози.
 • - Оптимално удобни маршрути и транспортни схеми.
 • - Контейнеризация и деконтейнеризация в пристанищната зона, както и в наши складови бази.
 • - Терминално обслужване.
 • - Банкова гаранция за обезпечаване в режим Т1.
 • - Застраховка на товари.
 • - Митническо обслужване на товарите.
 • - Документална обработка.
 • - Опаковане, Палетизиране, Етикиране и Укрепване на товари.
 • - Получаване на постоянна актуална информация за местоположението на Вашата стока.

Политиката на "ВАРТ" ЕООД е да изгражда доверие и приятелство със своите клиентите, като за тази цел се стремим предлаганите от Нас услуги да отговарят на високо качество и професионализъм.